Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Håkan Buskhe och Michael O’Callaghan föreslås till Saabs styrelse

Till Saabs styrelse föreslår valberedningen nyval av Håkan Buskhe och Michael O’Callaghan samt omval av Marcus Wallenberg, Johan Forssell, Sten Jakobsson, Per-Arne Sandström, Cecilia Stegö Chilò, Åke Svensson, Lena Treschow Torell och Joakim Westh. Marcus Wallenberg föreslås som styrelseordförande. Erik Belfrage och George Rose har avböjt omval. Valberedningen föreslår även att revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB väljs till ny revisor för en period om fyra år.

Håkan Buskhe är sedan 1 september 2010 verkställande direktör och koncernchef för Saab AB. Håkan Buskhe kommer närmast från energibranschen som VD och koncernchef för E.ON Nordic och E.ON Sverige med verksamhet i Norden och Polen. Håkan Buskhe, född 1963, är teknisk licentiat från Chalmers tekniska högskola.

Michael O’Callaghan, som tidigare sedan 2007 varit representant från BAE Systems i Saabs styrelse och som avböjde omval 2010 i samband med att BAE Systems sålde halva sitt aktieinnehav, föreslås ersätta George Rose och återinträda i styrelsen. Michael O’Callaghan, född 1952, har sedan 1990 varit verksam inom BAE Systems i många olika chefspositioner. Idag är han Managing Director International Operations.

Antalet stämmovalda styrelseledamöter föreslås uppgå till tio samt inga suppleanter. Till revisor föreslås ett registrerat revisionsbolag.

I valberedningen ingår Petra Hedengran, ordförande (Investor AB), Peter Wallenberg Jr (Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse), Thomas Eriksson (Swedbank Robur Fonder), Erik Feldt (Nordea Fonder) samt Marcus Wallenberg, styrelseordförande i Saab.

Valberedningens samtliga förslag kommer att framgå av kallelsen till årsstämman som publiceras i Post- och Inrikes Tidningar den 7 mars 2011 samt på bolagets webbplats www.saabgroup.com.

Saabs årsstämma äger rum torsdag den 7 april 2011.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018

Saab Investor Relations, Ann-Sofi Jönsson, +46 (0)734 187 214

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 februari kl. 15.45.