Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Kommentar från Saabs presschef Ulrika Fager med anledning av TV4s nyhetssändning

TV4 påstod i sin nyhetssändning kl 19 ikväll att ”Saab lägger locket på”. Det är en helt felaktig bild.

Vi har under dagen låtit TV4 Nyheternas och Kalla Faktas reportrar Per Hermanrud och Erik Dalunde besöka Saab för att under 45 minuter få ta del av de dokument de begärt att få se. Vi har dessutom försett dem med ytterligare information kring Sanip.  Allt i syfte att redovisa det vi för närvarande vet som är relevant för frågan.

Vi har däremot inte lämnat ut enskilda medarbetares namn av hänsyn till dessa individers integritet. Saabs VD Håkan Buskhe har vid flera tillfällen svarat på TV4s frågor det senaste dygnet, och det har även jag.

Samtidigt genomför vi nu fortsatta efterforskningar kring TV4s dokument rörande konsultavtal i Sydafrika och så snart vi har ytterligare information kommer vi att öppet redovisa det.