Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

MSB förlänger avtal om Rakel med Saabkonsortiet

Avtalet för den fortsatta driften av Rakelsystemet är nu klart. MSB förlänger avtalet med Saabkonsortiet med två år. 

Det nya avtalet omfattar 220 miljoner kronor och gäller till och med den 31 mars 2015.

–Vi är mycket nöjda med att kunna förlänga avtalet och fortsätta samarbetet med Saabkonsortiet, säger Nils Svartz, överdirektör på MSB och den som skriver på avtalet för myndighetens räkning. Med det här kontraktet kan vi fortsätta att utveckla affärsrelationerna och det kommer att gynna kunderna.

Rakels dagliga drift och kundsupport hanteras av ett konsortium bestående av Saab, Cassidian och Eltel Networks. Konsortiet har även byggt Rakelsystemet. I december 2010 färdigställdes de sista delarna i Norrland och Sverige hade för första gången ett nationellt radiokommunikationssystem.

–Vi är glada över att få möjligheten att fortsätta att arbeta med Rakel och att fortsätta utveckla systemet så att det blir ett bra nät för kunderna, säger Gunilla Fransson, affärsområdeschef på Saab och den som tecknar på avtalet för konsortiet.

MSB ansvarar för att marknadsföra systemet och ansluta behöriga kunder inom stat, kommun, landsting och privata aktörer.

– Det är glädjande att avtalet nu är i hamn, säger Stefan Kvarnerås, verksamhetschef på Rakelverksamheten på MSB. Med avtalet har vi bland annat enats om ett effektiviserings- och rationaliseringsarbete för drift-, service- och underhåll som innebär att kostnaderna sänks under perioden. Nu kan vi fokusera på den viktiga arbetet med kundanslutning.

För ytterligare information, kontakta:

Saab Press Centre,

+46 734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Downloads

PDF
27 februari 2020