Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Resultatet av Saabs pågående interna utredning om konsultavtal i Sydafrika

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har genomfört en intern utredning av de uppgifter om ett konsultavtal i Sydafrika som nyligen publicerats i media. Undersökningarna visar att Saab inte känt till eller godkänt avtalet. Saab konstaterar att avtalet inte resulterat i några utbetalningar från Saab eller Sanip.

Saab har genomfört en intern undersökning med anledning av de uppgifter som publicerats i media de senaste dagarna.

– Vi tar anklagelserna på mycket stort allvar och har därför genomfört egna efterforskningar för att undersöka vad som skett, säger Håkan Buskhe, vd och koncernchef för Saab.

Saab har en nolltoleranspolicy mot mutor och har aktivt deltagit i internationellt arbete för att förebygga korruption i branschen.

– Våra undersökningar fortsätter, men ingenting som hittills framkommit i de många utredningar som åklagarmyndigheten tidigare genomfört styrker att det skett något olagligt, säger Håkan Buskhe.

Det avtal som TV4Nyheterna och redaktionen för Kalla Fakta publicerat är tecknat 2003 mellan Sanip Ltd, och Hlongwane Consulting Ltd och avser konsulttjänster i Sydafrika. Sanip var då ett helägt dotterbolag till Saab i Sydafrika, vars verksamhet drevs av BAE Systems plc. År 2004 överfördes verksamheten formellt från Sanip till BAE, och bolaget har sedan dess varit vilande.

– Våra efterforskningar hittills visar inte att det har gjorts några utbetalningar via Sanip till det här konsultföretaget. Saab har heller inte känt till eller sanktionerat detta avtal, konstaterar Håkan Buskhe.

Saab har idag publicerat en genomgång av förhållandena i Sanip tillsammans med dokument kring de ekonomiska förhållandena i bolaget och avtalet om överlåtelse av verksamheten i Sanip till BAE 2004.

– I efterhand kan vi konstatera att Saab borde ha haft bättre styrning av verksamheten i Sanip, säger Håkan Buskhe. Samtidigt finns det ingenting i det publicerade avtalet som visar att det begåtts några oegentligheter.

För ytterligare information, kontakta:

Saab Press Centre,

+46 734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Downloads

PDF
27 februari 2020