Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab avyttrar innehav i Image Systems

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB har yttrat sitt 36-procentiga innehav i bildbehandlingsföretaget Image Systems AB till Digital Vision AB. Försäljningspriset för Saabs andel uppgår till MSEK 16,8 varav MSEK 13 utgör en realisationsvinst som kommer att redovisas under det första kvartalet.

Image Systems har varit ett fristående bolag sedan 1997 och har sitt ursprung i bildbehandlingskoncernen Innovativ Vision AB, där man var ett av fyra affärsområden. Bolaget har haft en betydande tillväxt de senaste åren och ingått som en del i Saab Ventures företagsportfölj sedan 2008.

– Saab har varit med Image Systems på en spännande och framgångsrik resa och nu ser vi att det är rätt tillfälle för bolaget att ta nästa steg i utvecklingen, säger Fredrik Nordh, Investment Manager på Saab Ventures.

Saab Ventures har till uppgift att skapa och initialt driva företag utanför Saab. Det handlar ofta om produkter som fungerar i nya tillämpningar utanför Saabs kärnverksamhet.

Saab Ventures investerar även i små och medelstora bolag som är av intresse för Saabs kärnverksamhet. Saab Ventures har genomfört 14 spinnoffer och har nu åtta portföljföretag i två portföljer. Några av de mer kända verksamheterna är Minesto, som utvecklar tidvattenkraftteknik, och C3, som arbetar med 3D-kartering.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com