Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab erhåller tilläggsköpeskilling för försäljningen av Saab Space

Saab erhåller en tilläggsköpeskilling för försäljningen av Saab Space om MSEK 60. Denna redovisas som en reavinst under andra kvartalet 2011.

Den 15 juli 2008 meddelade Saab att man sålt Saab Space till den schweiziska flyg-, rymd-, och försvarskoncernen RUAG Holding AG.

Utöver det fasta försäljningspriset på MSEK 335 hade Saab möjlighet att erhålla ytterligare ersättning om Saab Space över en tidsperiod efter transaktionen genererade positivt resultat.

Utfallet för tilläggsköpeskillingen är MSEK 60 och redovisas som en reavinst under andra kvartalet 2011.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april kl. 15.00.