Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab får beställning från FMV avseende utvecklingsarbete av befintligt materielsystem till Gripen

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning från Försvarets materielverk (FMV) på 152 miljoner kronor avseende vidareutveckling inom befintligt materielsystem 39 (version 19).

Beställningen avser utvecklingsarbete ingående i Gripen C/D, exempelvis förbättrad pilotmiljö i cockpit. Arbetet ska genomföras under 2011 och 2012.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 maj kl. 11.00.

Downloads

PDF
27 februari 2020