Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får beställning från FMV på hårdvara till sonarsystem 135/137

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning från FMV på komponenter till ett marint sonarsystem. Orderbeloppet är cirka 400 miljoner kronor.

Beställningen från FMV (Försvarets materielverk) omfattar delar av sonarsystem 135/137, Hydra, samt anpassning till ledningsstödssystem i den svenska Försvarsmaktens korvetter av Gävle- och Visby-klass.

Beställningen från FMV berör Saabs affärsområden Security and Defence Solutions och Dynamics.

– Vi är glada över att ha fått förtroendet att vidareutveckla systemet. Vårt uppdrag är att samordna hårdvara med befintligt ledningssystem, vilket långsiktigt sänker underhållskostnaderna. Beställningen bidrar också till att ytterligare befästa vår starka position inom marinområdet, säger Gunilla Fransson, chef för Saabs affärsområde Security and Defence Solutions.

Kontraktet gäller under perioden 2011 - 2014.

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 september kl. 15.20.

Downloads

PDF
27 februari 2020