Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får beställning på radarsystem från USA

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning på spaningsradarsystemet GIRAFFE AMB med tillhörande tjänster från det amerikanska utrikesdepartementet. Ordervärdet uppgår till cirka MSEK155 (MUSD 23,7).

– Saab är stolt över att det amerikanska utrikesdepartementet valt Giraffe AMB för att ge övervaknings- och varningskapacitet för att skydda sin personal. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med det amerikanska utrikesdepartementet, säger Micael Johansson, Senior Vice President och chef för Saabs affärsområde Electronic Defence Systems.

Beställningen kommer att beröra både Saabs nyligen förvärvade dotterbolag Saab Sensis i Syracuse, USA, och Saab i Göteborg. Leveranserna kommer att ske under 2012 och 2013.

Giraffe AMB är ett flexibelt och modulärt spanings- och ledningssystem som kan användas för flera olika uppgifter. Fullt utrustat kan systemet samtidigt utföra uppgifter inom luftvärn, luft- och havsövervakning, luftrumssamordning och varning för inkommande granater.

Systemet har en unik förmåga mot vissa typer av hot, beprövad tillförlitlighet och är en del av Saabs radarprogram som kontinuerligt vidareutvecklas. Giraffe har valts av flera länder, bland andra Sverige, Frankrike, Estland, Storbritannien och Australien.

Giraffe AMB är ett beprövat system som räddat många liv på flera platser världen runt.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 oktober kl. 11.00

Downloads

PDF
27 februari 2020