Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får betydande order till Carl-Gustaf-systemet

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en betydande order på ammunition till det bärbara vapensystemet Carl-Gustaf. Ordervärdet uppgår till MSEK 1 155.

Ordern omfattar tillverkning av pansarbrytande ammunition till Carl-Gustaf-systemet. Leveranserna inleds i september 2011 och fortsätter under 2012. Kontraktet omfattar även en option som kan ge ytterligare beställningar på upp till cirka MSEK 500, med leveranser under 2013. Tillverkningen sker i Karlskoga.

– Ordern är mycket värdefull för Saab, och beräknas skapa cirka 40 nya arbetstillfällen vid Saabs produktionsenhet i Karlskoga samt nya jobb hos våra underleverantörer, säger Tomas Samuelsson, Senior Vice President och chef för Saabs affärsområde Dynamics.

Branschens karaktär och omständigheter som rör produkten och kunden gör att ytterligare information om kunden inte kommer att offentliggöras. 

Carl-Gustaf-systemet har en lång och framgångsrik historia, och är fortfarande ett mycket modernt och effektivt vapensystem för markunderstöd. Systemet har moderniserats efter hand och anpassats till de senaste kraven. Med Carl-Gustaf M3-versionen kan Saab erbjuda toppmodern kapacitet för krävande kunder som vill satsa på framtiden.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 mars kl. 08.30.