Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får order från FMV gällande Gripen-systemet

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning på MSEK 261 från FMV (Försvarets Materielverk) gällande vidmakthållande och utvecklingsstudier av Gripen-systemet.

Beställningen är för kontinuerligt vidmakthållande- och uppdateringsarbete för Gripen C/D, enligt Försvarsmaktens långsiktiga planering för Gripen-systemet. Saab ska också genomföra studieverksamhet för framtida vidareutveckling.

Saab ska även tillgodose upprätthållandet av Gripen C/D-systemets operativa förmåga. Här ingår bland annat teknisk support, produktunderhåll, flygutprovning samt drift av simulatorer för att säkerställa Gripen C/D-systemets operativa förmåga.

Det sammanlagda orderbeloppet är MSEK 261 och verksamheten ska genomföras under 2011.

Arbetena kommer främst att ske vid Saabs anläggningar i Linköping, men även i

Arboga, Göteborg, Jönköping och Järfälla.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 november kl. 10.00.