Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får order på styrpaneler för norska ubåtar i ULA-klassen

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat ett avtal med norska Forsvarets logistikkorganisasjon för en uppgradering av styrpanelerna för ubåtarna i ULA-klassen. Ordersumman uppgår till MSEK 105 och kommer att levereras mellan 2011 och 2016.

Ordern säkerställer att nya högteknologiska komponenter används i styrpanelerna för autopilotfunktioner och integrering på de norska ubåtarna i ULA-klassen.

– Valet av Saab som leverantör av styrpaneluppgraderingen för ubåtarna i ULA-klassen visar vår ledande ställning som leverantör på den marina marknaden, säger Mats Pettersson, chef för försäljning och marknadsföring på Saabs affärsområde Support and Services.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 oktober kl. 10.00.