Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får tilläggsbeställning på ammunition för Carl-Gustaf

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har mottagit en tilläggsbeställning för ammunition till vapensystemet Carl-Gustaf. Ordersumman är MSEK 126 och leveranser påbörjas under senare delen av 2012 och avslutas under första kvartalet 2013.

– Vi är stolta över det förtroende som vår kund ger Carl-Gustaf-systemet, och nöjda över att ha lyckats säkerställa en tilläggsbeställning för systemet, säger Tomas Samuelsson, Senior Vice President och chef för Saabs affärsområde Dynamics..

Carl-Gustaf-systemet har en lång och framgångsrik historia, och är fortfarande ett mycket modernt och effektivt vapensystem för markunderstöd. Systemet har moderniserats efter hand och anpassats till de senaste kraven. Med Carl-Gustaf M3-versionen kan Saab erbjuda toppmodern kapacitet för krävande kunder som vill satsa på framtiden.

Tillverkningen kommer att ske hos Saab i Karlskoga.

Branschens karaktär och omständigheter som rör produkten och kunden gör att ytterligare information om kunden inte kommer att offentliggöras.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 december kl. 11.00.