Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab förlänger underhållsavtal med brittiska armén

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har förlängt ett underhållskontrakt med brittiska armén. Kontraktsumman på MSEK 150 omfattar underhåll och support för de utbildningssystem som levererats till den brittiska armén samt införande av laserkoden OSAG 2.0.

Kontraktet är en förlängning av det befintliga underhållskontrakt som innebär att den brittiska armén kan genomföra kombinerad stridsträning på övningsområden i Storbritannien, Kanada och Tyskland. Saab kommer att tillhandahålla tjänsten under en tvåårsperiod.

– Vi kommer att fortsätta underhålla våra levererade träningssystem, som vi löpande uppgraderat i nära samarbete med den brittiska armén, och som nu uppfyller kundens krav på förstklassig utbildning. Införandet av OSAG 2.0 är ett strategiskt beslut som gör det enklare för den brittiska armén att träna tillsammans med andra länder, säger Henrik Höjer, chef för Training & Simulation vid Saab.

Det förlängda kontraktet omfattar även införandet av OSAG 2.0, en ny internationell standard för optisk laserkod som innebär att den brittiska armén kan samverka med andra länders taktiska stridssimulatorsystem under gemensamma övningar världen runt.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 november kl. 15.00.