Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab förser den amerikanska armén med avancerad träningsutrustning

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har säkrat ett långsiktigt ramavtal med den amerikanska arméns träningsorganisation PEO STRI. Ramavtalet omfattar radiosystem för kommunikationslösningar för träning (LT2-IRS) med ett potentiellt ordervärde på cirka MSEK 260 (MUSD 41). En första beställning på cirka MSEK 23,5 (MUSD 3,7) har redan mottagits.

Ramavtalet avser produktion och leverans av sju radiobaserade kommunikationssystem under de kommande tre åren. Det första systemet kommer att levereras i november 2011 med ytterligare systemleveranser var åttonde månad till den amerikanska arméns hemmabaser över hela världen. Ramavtalet avser en första period om ett år med option för ytterligare två år.

– Mottagandet av beställningen visar Saabs duglighet, kapacitet och kompetens när det gäller infrastruktur för radiokommunikation, säger Lars Borgwing, chef för Saabs amerikanska träningsverksamhet.

– Vi är glada över att förse den amerikanska armén med Saabs produkter och att fortsätta tillhandahålla utrustning som förbättrar soldaternas färdigheter och förmågor. Det här avtalet är ett utmärkt exempel på det teknologiövertag vi ger våra kunder, säger Dan-Åke Enstedt, VD Saab Nordamerika.

Saab har verksamhet över hela USA och förser kunder i USA och Kanada med ett brett utbud av produkter, tjänster och lösningar, från militärt försvar till samhällssäkerhet.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018

www.saabgroup.com, www.saabtraining.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april kl. 11.00.