Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab förvärvar Sensis Corporation

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB har tecknat avtal om att förvärva det amerikanska företaget Sensis Corporation (Sensis), en ledande leverantör av lösningar för flygtrafikledning och övervakningsteknik, för cirka MUSD 155 (cirka MSEK 1,008). Dessutom har parterna enats om en möjlig tilläggsköpeskilling på maximalt MUSD 40 (cirka MSEK 260) till år 2014. Förvärvet är i linje med Saabs strategi att öka närvaron i Nordamerika och stärker produktportföljen inom radar, sensorer, flygtrafikledning och försvarssystem.

Sensis är en ledande global leverantör av lösningar för flygtrafikledning och övervakningsteknik till den civila flygindustrin och försvarsindustrin.

Förvärvet av Sensis stärker Saabs befintliga produktportfölj av radar, sensorer och flygtrafikledningssystem samt försvarslösningar och ökar företagets närvaro på marknaden, både globalt och i USA. Förvärvet ger Saab en stärkt plattform för tillväxt där Saab kan bygga vidare på den kombinerade installerade basen och kompetensen inom systemteknik, design och integration. Sensis kunder och partners kommer även att kunna dra nytta av Saabs produktportfölj och globala supportverksamhet.

Sensis kommer att fortsätta sin verksamhet i USA som ett dotterbolag inom Saab-koncernen.

Köpeskillingen uppgår till cirka MUSD 155 (MSEK 1,008) samt en tilläggsköpeskilling på maximalt MUSD 40 (MSEK 260) till år 2014, beroende på om vissa villkor uppfylls. Den maximala totala köpeskillingen uppgår till cirka MUSD 195 (MSEK 1,268). Saab kommer att använda den befintliga kassan för att finansiera förvärvet. Förvärvet beräknas ha en negativ effekt om motsvarande 0,5-1 på vinst per aktie efter utspädning under 2011.

– Förvärvet är i linje med vår strategi att öka fokus på utvalda marknader och stärka vår kärnverksamhet. Sensis produktportfölj kompletterar vår och företaget har en stark position på flera viktiga marknader. Genom att kombinera våra produktportföljer får vi en starkare ställning och kan bredda vårt marknadsutbud, säger Håkan Buskhe, VD och koncernchef, Saab AB.

– Saabs bakgrund inom försvarssektorn och Sensis erfarenhet av avancerad radarkonstruktion ger en bra kombination av kunskap om befintliga radarsystem och innovation för nästa generations radarsystem, säger Jud Gostin, ordförande, VD och koncernchef, Sensis Corporation. Dessutom innebär sammanslagningen av Sensis och Saabs produkter för flygtrafikledning och civil säkerhet att vi kan ta flygtrafiklösningarna till en ny nivå.

Sensis har 26 års erfarenhet av sensor- och systemutveckling. De cirka 600 medarbetarna tillhandhåller service åt en global kundbas bestående av fler än 60 kunder i över 35 länder på sex kontinenter. Bland kunderna finns 54 av världens 100 största flygplatser. Sensis beräknade försäljningsintäkter beräknas uppgå till cirka MUSD 130 (cirka MSEK 845) för räkenskapsåret som avslutas i juni 2011.

Transaktionen kräver godkännande från bland annat konkurrensmyndigheter i USA och beräknas vara slutförd under tredje kvartalet 2011.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

Mediakontakt Saab North America:

Mr. John A Belanger, VP, Head of Communications, Saab North America, Inc.

john.belanger@saabgroup.com

Tel: +1 (703)406-7905

Saab Investor Relations, Ann-Sofi Jönsson, +46 734 18 72 14

www.saabgroup.com

Sensis mediakontakt:

Ms. Beth Larson, Director of Communications, Sensis Corporation

blarson@sensis.com

+1 (315) 234-3729

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 juni kl. 15.00.

Downloads

PDF
27 februari 2020