Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab säljer sitt aktieinnehav i C3 Technologies

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB har ingått ett avtal om att avyttra sin ägarandel, motsvarande 57,8 procent efter utspädning, i 3D-karteringsföretaget C3 Technologies AB (C3). Köpeskillingen uppgår till cirka MSEK 1,009.

C3 är en spin-off verksamhet från Saab och levererar 3D data baserat på Saabs 3D karteringsteknologi till konsumentmarknaden.

Den kontanta köpeskillingen för försäljningen uppgår till cirka MSEK 1,009 och transaktionen kommer att generera en realisationsvinst på cirka MSEK 906. Detta kommer att ha en positiv effekt på vinst per aktie efter utspädning med cirka SEK 8,1 under 2011.

C3 grundades av Saab Venture under 2008. Saab Ventures uppgift är att initialt driva bolag med nya teknologier som fungerar i nya tillämpningar. Det omfattar exempelvis teknologier som har sitt ursprung i försvarsteknologier för tillämpningar utanför Saabs kärnområden. Sedan 2001, har Saab knoppat av 15 företag.

Framöver kommer Saab att fortsatt erbjuda 3D-karteringsapplikationer till marknaden för försvars-, statliga och professionella geografiska informationssystem (GIS). Detta kommer Saab att göra genom R3DM, ett affärsutvecklingsprojekt inom Saabs affärsområde Dynamics.

Försäljningen förväntas att avslutas under det tredje kvartalet 2011, med förbehåll för sedvanliga villkor.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

Saab Investor Relations, Ann-Sofi Jönsson, +46 734 18 72 14

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 juli kl. 8.00.

Downloads

PDF
27 februari 2020