Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab slutför förvärvet av Sensis

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB:s förvärv av det amerikanska företaget Sensis Corporation (Sensis), som tillkännagavs den 29 juni 2011, är nu slutfört. Förvärvet skapar en starkare bas för tillväxt på den nordamerikanska marknaden för Saab.

De obligatoriska granskningarna från USA:s handelskommission i enlighet med konkurrenslagstiftningen samt från CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States) är avklarade och företaget har fått ett nytt namn. Saab Sensis Corporation kommer att fortsätta sin verksamhet i USA som ett dotterbolag inom Saab-koncernen.

– Förvärvet är i linje med vår strategi att öka fokus på utvalda marknader och stärka vår kärnverksamhet, Saab Sensis erbjudande och den starka lokala närvaron på den amerikanska marknaden inom radar och sensorer och en världsledande position på marknaden för flygtrafikledningssystem är ett utmärkt komplement till Saabs övriga verksamhet, säger Håkan Buskhe, VD och koncernchef, Saab AB.

– Vi ser också en god potential att expandera företagets nuvarande produktportfölj genom att utnyttja Saabteknologier inom till exempel C4I* lösningar för att öka vår närvaro på den amerikanska försvarsmarknaden. Som ett resultat av operationella synergier som identifierats på lång- och medellång sikt samt ur ett försäljnings- och marknadsföringsperspektiv uppskattar vi att förvärvet kommer vara värdeskapande .

Saab Sensis är ett ledande företag inom flyg- och försvarsindustrin. Företaget har cirka 600 medarbetare som tillhandahåller service åt en global kundbas bestående av fler än 60 kunder i över 35 länder på sex kontinenter. Bland kunderna finns 54 av världens 100 största flygplatser. Företagets intäkter uppgick till cirka MUSD 173 under verksamhetsåret juli 2009 - juni 2010 (MUSD 158 under 08/09) och EBIT till cirka MUSD 4,0 under samma period (MUSD 7,2).

Köpeskillingen uppgick till cirka MUSD 150 (MSEK 975) samt en tilläggsköpeskilling på maximalt MUSD 40 (MSEK 260) till år 2014, beroende på om vissa villkor uppfylls. Den maximala totala köpeskillingen uppgår till cirka MUSD 190 (MSEK 1 235). Saab kommer använda den befintliga kassan för att finansiera förvärvet.

Förvärvet beräknas ha en negativ effekt om motsvarande SEK 0,5–1 på vinst per aktie efter utspädning under 2011.

*C4I = command, control, computing, communication and intelligence equipment.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, 0734 180 018, presscentre@saabgroup.com

Mediakontakt Saab North America:

Mr. John A Belanger, VP, Head of Communications, Saab North America, Inc.

john.belanger@saabgroup.com

Tel: +1 (703)406-7905

Saab Sensis mediakontakt:

Ms. Beth Larson, Director of Communications, Sensis Corporation

beth.larson@saabsensis.com

+1 (315) 234-3729

Saab Investor Relations, Ann-Sofi Jönsson, 0734 18 72 14

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 augusti 2011 klockan 08:00 CET.

Downloads

PDF
27 februari 2020