Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab tecknar avtal med FMV gällande Gripen

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning från FMV, Försvarets Materielverk, för det kontinuerliga upprätthållandet av Gripen-systemets operativa förmåga. Ordersumman är 120 miljoner kronor. 

I beställningen ingår bland annat teknisk support, produktunderhåll, flygprov och simulatorverksamhet för att säkerställa Gripen-systemets operativa förmåga. Arbetet kommer att utföras under andra kvartalet 2011, främst på Saabs anläggningar i Linköping, Arboga, Göteborg och Järfälla.  

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 mars kl. 17:00