Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab tecknar kontrakt med FMV gällande Gripen

Saab har fått en beställning från FMV, Försvarets Materielverk, för det kontinuerliga upprätthållandet av Gripen-systemets operativa förmåga. Beställningsbeloppet är MSEK 127.

I beställningen ingår bland annat teknisk support, produktunderhåll, flygutprovning samt drift av simulatorer för att säkerställa Gripen-systemets operativa förmåga.

Arbetet kommer att utföras under första kvartalet 2012, främst på Saabs anläggningar i Linköping, Arboga, Göteborg och Stockholm.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 december kl. 09.00.