Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs årsredovisning på hemsidan

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab publicerar i dag sin årsredovisning på hemsidan.

I dag, den 16 mars klockan 10.00, publiceras Saabs årsredovisning på hemsidan www.saabgroup.com under sektionen Investor Relations och finansiella rapporter.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saab Investor Relations, Ann-Sofi Jönsson, +46 (0)734 187 214
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 mars kl. 10.00.