Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Combitech förvärvar Sörman Information

Försvars- och säkerhetsföretaget Saabs dotterbolag Combitech växer genom att förvärva konsultföretaget Sörman Information AB. Genom förvärvet får Combitech ett mer komplett tjänsteutbud som gynnar bolagets befintliga och potentiella kunder.

Teknikkonsultföretaget Combitech, ett självständigt dotterbolag i Saabkoncernen, har tecknat avtal om att förvärva Sörman Intressenter AB, ägarbolag till Sörman Information AB (Sörman) – ett konsultbolag som levererar tjänster och lösningar inom kvalificerad teknisk informationshantering.

Förvärvet är en del av Combitechs strategi att bredda tjänsteutbudet och växa på den nordiska konsultmarknaden. Efter förvärvet av Sörman har Combitech en årlig omsättning på cirka SEK 1,1 miljard och 1 100 anställda.

– Att hantera och distribuera information i dagens komplexa system blir en allt viktigare fråga för många företag och offentliga verksamheter. Med Sörmans tjänster får vi ett mer komplett tjänsteutbud, vilket ger fördelar till både befintliga och nya kunder. De båda företagen liknar dessutom varandra vad gäller kunder, marknadssegment och lokal närvaro, vilket ger samordningsfördelar avseende åtaganden och mer kompletta leveranser, säger Combitechs vd Marie Bredberg.

– Genom Combitech får vi en stark och stabil ägare och utrymme att utveckla våra tjänster och plattformar inom informationshantering, säger Hans Torin, vd på Sörman.

Säljare är bland andra Investor Investments B.V., ett bolag inom Investor Growth Capital som ingår i Investor AB-koncernen, med 39 procent av aktierna och Saab AB med 25 procent av aktierna. Investor AB innehar 30 procent av kapitalet och 39,5 procent av rösterna i Saab AB.

Förvärvet träder i kraft den 31 januari 2012.

Om Saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Om Combitech
Combitech är ett av Sveriges största konsultbolag som kombinerar teknik, miljö och säkerhet. Företaget, som är ett självständigt bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab AB, har 900 medarbetare fördelat på 20 orter i Sverige, och har även kontor i Norge. Läs mer på www.combitech.se

Om Sörman Information

Sörman Information är en marknadsledande leverantör av informationslösningar, både tjänster och system, för produktens hela livscykel. Vi har funnits på marknaden sedan 1966, är idag cirka 180 medarbetare på åtta orter i

Sverige och ägs av bland andra Investor Growth Capital och Saab AB. Företaget omsätter cirka 160 miljoner SEK och har kontor i Göteborg, Karlstad, Linköping, Malmö, Stockholm, Växjö (huvudkontor), Västerås och Östersund.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Charlotte Magnusson, informationschef, Combitech AB, +46(0)734 18 41 43, charlotte.magnusson@combitech.se

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 januari kl. 8.30.