Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Den amerikanska armén lägger ny order på Saabs Carl-Gustaf

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat ett nytt avtal med den amerikanska armén om företagets manburna vapensystem Carl-Gustaf. Detta är andra gången som den amerikanska armén köper det 84 mm rekylfria vapensystemet till sina trupper. Det totala ordervärdet uppgår till 31 miljoner USD (ungefär 205 miljoner SEK).

Efter att länge ha varit i bruk inom de amerikanska specialstyrkorna, är det först nyligen som vapensystemet börjat användas av den amerikanska armén i dess reguljära infanteriverksamhet.

“Detta är ytterliggare en milstolpe för Saab och Carl-Gustaf-systemet. Denna nya order visar den fortsatta tilltron från kunden till vår produkts kapacitet och mångsidighet”, säger Tomas Samuelsson, Senior Vice President och chef för Saabs affärsområde Dynamics.

“Det faktum att den amerikanska armén fortsätter sina planer att använda detta omvälvande vapensystem i sina centrala trupper talar för sig självt. Carl-Gustaf har gång på gång bevisat sig i de mest utsatta miljöer och det är ett mångsidigt, kraftfullt verktyg för soldaten”, säger Saabs nordamerikachef, Dan-Åke Enstedt.

Carl-Gustaf-systemet har en framgångsrik historia och har löpande moderniserats och anpassats för att möta nya krav. Det mångsidiga, bärbara vapensystemet som avfyras från axeln används idag i mer än 40 länder världen över. Just nu tillverkas Carl-Gustaf i M3-modellen men Saab fortsätter utveckla systemet med sikte på en lättare och mer avancerad version i framtiden.  

Med verksamhet på flera platser runt om i USA kan Saab North America erbjuda en rad produkter, tjänster och lösningar inom allt från försvar till civil säkerhet, till kunder i USA och Kanada.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 september kl. 08.00.