Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Dubbelt historisk dag för Saab

I dag – den 2 april – är en dubbelt historisk dag för försvars- och säkerhetsföretaget Saab. Det är 75 år sedan bolaget bildades. Samtidigt deltar Gripenplan från fyra olika länder i militärövningen Lion Effort som just nu pågår i Sverige.

Saab bildades den 2 april 1937 mot bakgrund av att Europa stod inför en stor konflikt. Riksdagen beslutade att Sverige skulle ha egen förmåga att producera stridsflygplan. Sedan dess har Saab varit en nyckelspelare i att bygga ett innovationsstarkt svenskt näringsliv.

– Under de senaste 75 åren har flyg haft en betydande roll i vår verksamhet och fram till idag har Saab producerat fler än 4 000 flygplan. Nu använder vi vår långa erfarenhet av flygteknik i världsklass och högteknologisk ingenjörskonst för att bli en global aktör på försvars- och säkerhetsmarknaden, säger Saabs vd Håkan Buskhe.

Samtidigt som Saab firar 75-årsjubileum pågår övningen Lion Effort 2012. Cirka 30 stycken Gripenplan från svenska, ungerska, tjeckiska och sydafrikanska flygvapnen samt observatörer från det thailändska flygvapnet har för övningen samlats i Ronneby/Karlskrona. Att alla fem Gripen-nationer deltar gör Lion Effort 2012 till den hitintills största Gripen-övningen.

– Familjen med Gripen-användare är stor och blir större, något som skapar fördelar för användarna såväl operativt som ekonomiskt. Lion Effort visar hur Gripen-operatörer från olika nationer kan samverka, öva och lära av varandras erfarenheter, säger Håkan Buskhe.

Saab har i dag har egen verksamhet i 32 länder på alla kontinenter och med nästan 14 000 anställda runt om i världen. Nyckeln till framgången har varit förmågan att förutse förändringar och snabba anpassningar samt stora investeringar i forskning och utveckling.

For further information, please contact:

Saab Press Centre, +46 734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

Saab serves the global market with world-leading products, services and solutions ranging from military defence to civil security. Saab has operations and employees on all continents and constantly develops, adopts and improves new technology to meet customers’ changing needs.

Downloads