Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Görgen Johansson utnämns till chef för Saabs affärsområde Dynamics

Görgen Johansson har utsetts till chef för affärsområdet Dynamics på Försvars- och säkerhetsföretaget Saab. Han tillträder den 1 januari 2013 och kommer att ingå i Saabs koncernledning.  

Görgen Johansson har en lång karriär inom Saab samt en bred finansiell och industriell kompetens. Sedan den 1 mars 2012 har Görgen haft rollen som tillförordnad finansdirektör på Saab och ingått i Saabs koncernledning. Han är 48 år och civilekonom.

- Görgen har under sin tid som tillförordnad finansdirektör i Saabs koncernledning visat på en god förståelse för Saabs affärer. I ett läge då Saab satsar på att öka försäljning globalt på en hårt konkurrensutsatt marknad kommer Görgen med sina erfarenheter vara en viktig del. Inte minst genom att bidra till ökad affärsmässighet, säger Håkan Buskhe, vd och koncernchef, Saab.

Görgen Johansson kommer som affärsområdeschef för Dynamics vara placerad i Karlskoga.

Görgen Johansson lämnade formellt tjänsten som tillförordnad finansdirektör 1 november 2012 då Magnus Örnberg tillträdde som finansdirektör. Saabs koncernledning kommer från 1 januari 2013 att bestå av 13 medlemmar när Jonas Hjelm tillträder tjänsten som chef för marknadsområde Americas och lämnar sin befattning som marknadsdirektör i Saabs koncernledning. I samband med övergången till den nya organisationsstrukturen, med sex marknadsområden, väljer Saab att inte ersätta befattningen marknadsdirektör.Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter,
+46 (0)734 180 018,
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 november kl. 11.00.