Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Magnus Örnberg ny finansdirektör på Saab

Magnus Örnberg har utsetts till ny finansdirektör på försvars- och säkerhetsföretaget Saab AB. Han tillträder den 1 november och kommer att ingå i koncernledningen.

Magnus Örnberg är idag finanschef för ABB:s största division Power Products i Zürich. Han är 46 år och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

– Magnus Örnberg har dokumenterat bred finansiell och industriell kompetens och lång erfarenhet av att arbeta på ett globalt företag. Han har dessutom arbetat på några av Saabs viktigaste tillväxtmarknader och kommer att bli en viktig resurs i att fortsätta att bygga ett globalt och konkurrenskraftigt försvars- och säkerhetsföretag, säger Håkan Buskhe, vd och koncernchef, Saab.

– Saab är ett av Sveriges främsta ingenjörsföretag med spännande spjutspetsteknologier inom många områden. Att Saab nu också växer på den globala marknaden och ökar den lokala närvaron i bland annat Asien gör utmaningen extra intressant, säger Magnus Örnberg, tillträdande finansdirektör på Saab.

Magnus Örnberg började 1990 på ABBs traineeprogram i Västerås. Han har arbetat som controller för bolagets verksamheter i Sverige, Indonesien, Filippinerna, Malaysia och Slovakien. Därefter utsågs han till finanschef för ABB Sverige och region Norra Europa. De senaste två åren har han arbetat som CFO för ABBs globala division Power Products vid koncernens huvudkontor i Zürich.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 april kl. 14.00.

Downloads