Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Ny order av Saabs Carl-Gustaf

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat ett avtal om ytterligare leveranser av komponenter till det manburna vapensystemet Carl-Gustaf.

Orderns totala värde uppgår till cirka MSEK 156 och omfattar ammunitionskomponenter till den senaste versionen av Carl-Gustaf-systemet. Ordern avser en option i ett tidigare kontrakt som Saab tecknade 31 oktober 2012.

- Carl-Gustaf utgör en viktig del av försvarsmakter världen över. I årtionden har systemet vidareutvecklats för att möta nya krav. För varje ny modell tillkommer också fler nöjda kunder vilket vi givetvis välkomnar, säger Tomas Samuelsson, chef för affärsområdet Dynamics.

Branschens karaktär och omständigheter som rör produkten och kunden gör att ytterligare information om kunden inte kommer att offentliggöras.

Carl-Gustaf-systemet har en lång och framgångsrik historia och bevisar sig fortfarande som ett mycket modernt och effektivt vapensystem för markunderstöd. Systemet har kontinuerligt moderniserats och anpassats för att möta nya krav. Med Carl-Gustafs M3-version kan Saab erbjuda marknadsledande kapacitet för krävande kunder som investerar i framtiden.

Leveranser kommer att äga rum under 2013.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Informationen lämnades för offentliggörande den 4 december kl.15.00.