Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Ny order av Saabs Carl-Gustaf

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat ett avtal om ytterligare leveranser av komponenter till det manburna vapensystemet Carl-Gustaf.

Orderns totala värde uppgår till MSEK 313 och omfattar ammunitionskomponenter till den senaste versionen av Carl-Gustaf-systemet. Kontraktet innehåller även optioner om ytterligare beställningar på totalt omkring MSEK 150 under perioden 2012-2013.

- Det här är mycket positivt och ett bevis för Carl-Gustaf-systemets kapacitet. Systemet har fram till nu exporterats till mer än 40 kunder runt om i världen, säger Tomas Samuelsson, chef för affärsområdet Dynamics.

Branschens karaktär och omständigheter som rör produkten och kunden gör att ytterligare information om kunden inte kommer att offentliggöras.

Carl-Gustaf-systemet har en lång och framgångsrik historia och bevisar sig fortfarande som ett mycket modernt och effektivt vapensystem för markunderstöd. Systemet har kontinuerligt moderniserats och anpassats för att möta nya krav. Med Carl-Gustafs M3-version kan Saab erbjuda marknadsledande kapacitet för krävande kunder som investerar i framtiden.

Leveranser kommer att äga rum under 2012-2013.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/Twitter

www.saabgroup.com/YouTube

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 oktober kl. 13:30.