Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Ny order av Saabs Carl-Gustaf

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat ett avtal om ytterligare leveranser av komponenter till det manburna vapensystemet Carl-Gustav.

Ordern har ett totalt värde som uppgår till MSEK 133 och omfattar produktion och leverans av reservdelar till M3-modellen, den senaste versionen av Carl-Gustaf-systemet.

- Vi är väldigt stolta över det förtroende våra kunder har för Carl-Gustaf-systemet och är glada att ha kunnat säkra ytterligare en order för det, säger Tomas Samuelsson, chef för affärsområdet Dynamics.

Branschens karaktär och omständigheter som rör produkten och kunden gör att ytterligare information om kunden inte kommer att offentliggöras.

Carl-Gustaf-systemet har en lång och framgångsrik historia och bevisar sig fortfarande som ett mycket modernt och effektivt vapensystem för markunderstöd. Systemet har kontinuerligt moderniserats och anpassats för att möta nya krav. Med Carl-Gustafs M3-version kan Saab erbjuda marknadsledande kapacitet för krävande kunder som investerar i framtiden.

Leveranser kommer att äga rum under 2013 och 2014.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/Twitter

www.saabgroup.com/YouTube

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 oktober kl. 07.30.