Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Nytt marknadsområde och förändringar i Saabs ledningsgrupp

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab förstärker sin verksamhet genom att etablera två nya marknadsområden – Europe & Greater Middle East samt Nordic & Baltic, som båda träder i kraft den 1 januari 2013. De respektive marknadsområdena kommer att ledas av Tomas Samuelsson och Anders Carp. Tomas Samuelsson lämnar samtidigt sin position som Senior Vice President och chef för affärsområde Dynamics och Anders Carp lämnar sin position som Regionchef Mellanöstern.

För att skapa lönsam och långsiktig tillväxt sätter Saab tydlig fokus på att öka sin internationella närvaro och försäljning utanför Sverige. Denna expansion riktas mot marknader med stark efterfrågan och med rätt förutsättningar för tillväxt. Med de två ytterligare marknadsområdena tar Saab det sista steget i strategin för att etablera en tydligare lokal fokus och närvaro.

Dessa marknader har i många år varit strategiskt viktiga för Saab och kommer att fortsätta vara det inom en överskådlig framtid. Marknadsområdet Europe & Greater Middle East kommer att ha sitt huvudkontor i London, Storbritannien, och marknadsområdet Nordic & Baltic kommer att ha sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.

“Vi fortsätter nu bygga på framgångarna med tidigare marknadsområde och etablerar ett ännu starkare internationellt fotfäste utanför Sveriges gränser. Samtidigt kan jag berätta att vi har valt Tomas Samuelsson och Anders Carp som ansvariga för de två nya verksamheterna, ” säger Saabs vd och koncernchef, Håkan Buskhe.

För närvarande finns inga efterträdare till Tomas Samuelsson och Anders Carp men rekryteringsprocesser har påbörjats. Den framtida chefen Dynamics kommer dock fortsatt vara placerad i Karlskoga, Sverige.

Fullständig lista över Saabs marknadsområden från och med 1 januari 2013

  • AMERICAS – Washington DC, USA, leds av Jonas Hjelm
  • ASIA PACIFIC – Bangkok, Thailand, leds av Dan-Åke Enstedt
  • EUROPE & GREATER MIDDLE EAST – London, Storbritannien, leds av Tomas Samuelsson
  • INDIA – New Delhi, Indien, leds av Lars-Olof Lindgren
  • NORDIC & BALTIC – Stockholm, Sverige, leds av Anders Carp
  • SUB-SAHARAN AFRICA – Centurion, Sydafrika, leds av Magnus Lewis-Olsson

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/Twitter

www.saabgroup.com/YouTube

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 september kl. 08.30.