Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Order för vidareutveckling av system för flygtrafikledning och flygplatser till svenska försvarsmakten

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en utlöst option från FMV inom kontraktet Systemstöd ATS- och Flygplatssystem 2011-2012 som Saab tecknade den 5 september 2011. 

Optionens totala ordervärde uppgår till ca 152 MSEK och omfattar fortsatt system- och integrationsarbete av utrustning för flygtrafikledning inom försvarsmakten. 

- Kontraktet innebär bland annat fortsatt anpassning av Saabs produktfamilj för militär flygtrafikledning, SIGMA. Detta leder på sikt till att de svenska militära tornen får en mycket kvalificerad utrustning som håller högsta internationella standard, säger Johan Ohlson, Chef för produktområdet Security and Traffic Management.

SIGMA började utvecklas 1992 och har sedan dess sålts både till militära och civila kunder. Produkten är numera en viktig del av Saabs erbjudande inom Air Traffic Management.

Projektet sträcker sig över perioden 2013-2015.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/Twitter

www.saabgroup.com/YouTube

Informationen lämnades för offentliggörande 20 december kl 14.45.