Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Överenskommelse om varumärket SAAB

Under sommaren har en konstruktiv dialog ägt rum mellan de fyra parterna – konkursförvaltarna, Saab AB, Scania och NEVS – för att hitta en tillfredsställande lösning avseende varumärkesfrågan. En överenskommelse har nu träffats.

Innehållet i överenskommelsen är i huvudsak:

- NEVS och Saab AB har tecknat ett licensavtal som båda parter är nöjda med avseende användningen av namnet SAAB som varumärke på NEVS framtida elbilar.

- En uppgörelse mellan Saab AB, Scania och NEVS har träffats om att den nuvarande logotypen (innefattande den s.k. gripensymbolen) inte skall användas. Den kommer således inte förekomma på några produkter eller tjänster från NEVS.

- Företaget som tillverkar bilar heter National Electric Vehicle Sweden AB, ”NEVS”. Bilarna och tillhörande produkter och tjänster kommer att namnges SAAB i enlighet med licensavtalet om användande av namnet SAAB som varumärke.

- Rättigheter och skyldigheter kring hur namnet och varumärket SAAB får användas regleras som sedvanligt i licensavtalet. Syftet att är att särskilja de två företagens verksamheter, det vill säga bilar i förhållande till försvars- och säkerhetsprodukter. Parterna slår vakt om de stora positiva värden som finns i varumärket SAAB.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter,
+46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 september kl.10.00.