Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab etablerar ett joint venture med det indiska företaget QuEST Global Manufacturing

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tillsammans med en indisk partner, QuEST Global Manufacturing, etablerat ett joint venture i Indien för att tillverka strukturdelar till den civila flygmarknaden. Bolaget, där Saab äger 26 procent, kommer ytterligare att stärka Saabs position på marknaden för kommersiellt flyg och öka företagets närvaro i Indien. 

Saab utvecklar, industrialiserar och tillverkar komplexa strukturdelar åt världens ledande flygplanstillverkare, bland andra Airbus och Boeing. Under de kommande åren siktar Saab på att utöka denna verksamhet genom nya och befintliga affärer. Partnerskapet ger Saab möjlighet att nyttja QuEST Global Manufacturings tillverkningsfördelar och kunskaper av maskintillverkning för att behålla sin konkurrenskraft på den globala marknaden.

– Vår tillverkningstakt kommer att öka under de närmaste åren. Det här partnerskapet ger oss en kostnadseffektiv och pålitlig partner som kommer att fungera som ett komplement till Saabs egna tillverkning. Detta är ett långsiktigt åtagande på en marknad som är strategiskt viktig för Saab, och det etablerar oss ännu starkare som en global aktör på marknaden för kommersiell flygstruktur, säger Kjell Johnsson, chef för Aerostructures inom Saabs affärsområde Aeronautics.

I och med etableringen av bolaget fortsätter Saab att leverera på det strategiska målet att stärka företagets närvaro i Indien och skapa lönsam tillväxt.

Det nya bolaget kommer att verka från staden Belgaum i delstaten Karnataka, Indien, där QuEST Global har etablerat en särskild ekonomisk zon (SEZ) och bedriver verksamheten för QuEST Global Manufacturing. Anläggningen för joint venturet kommer att byggas under 2013. Inledningsvis kommer bolaget att ha cirka 50 anställda, men det antalet förväntas växa till cirka 400 under kommande år.

Aravind Melligeri, grundare och ordförande för QuEST Global, säger:
– Vårt joint venture med Saab utgör ett stort steg för den vidare utvecklingen av vår industripark i Belgaum. Det ger oss en strategisk fördel som gör att vi kan erbjuda våra kunder inom flygsektorn ett komplett sortiment av produktionslösningar samtidigt som QuEST Global Manufacturings tillväxtmål uppfylls fram till 2016 och vidare. Vi ser fram mot ett långt och framgångsrikt samarbete med Saab.

Etableringen av ett joint venture med QuEST förväntas inte ha några påtagliga effekter på Saabs samlade årsredovisning för 2012.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter,+46 734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.

QuEST Global Manufacturing, ett företag inom QuEST Global-gruppen, levererar lösningar för precisionsmaskiner, plåttillverkning och montering till flyg-, fordons- och olje- och gasmarknaderna. QuEST är den ledande privata tillverkaren inom den privata flygsektorn i Indien tack vare utvecklingen av ett flygekosystem, företagets långsiktiga partnerskap med kunder och leverantörer och etableringen av strategiska joint ventures i QuEST Global SEZ i Belgaum (Karnataka, Indien).