Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får beställning på datalänkar

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning på datalänkar. Orderbeloppet är totalt cirka 119 miljoner SEK (12,8 miljoner Euro).

”Saab har levererat robusta datalänkslösningar i över 25 år och erbjuder datalänkar för en rad olika applikationer”, säger Michael Johansson, chef för Saabs affärsområde Electronic Defence Systems.

Saab är en ledande leverantör av högfrekvens- och mikrovågssystem, som används för radar- och datalänkapplikationer. Saabs datalänkar stöder frekvensband från VHF och uppåt. Skräddarsydda lösningar finns för både markbaserade och luftburna system inklusive radarintegrerade datalänkar och radioutrustning med låg vikt.

Leveranserna kommer att ske från affärsområde Electronic Defence Systems i Göteborg under 2014-2018.

Försvars- och säkerhetsbranschens karaktär är sådan att information om kunder och produkter ibland är föremål för sekretessavtal mellan Saab och dess kunder. Av denna anledning kommer ytterligare information om denna order inte att offentliggöras.

Ordern mottogs och är följaktligen registrerad den 28 september, 2012.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 oktober kl. 16.00.