Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får beställning på eldlednings- och radarsystem

Försvars och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning på marina eldlednings- och radarsystem. Orderbeloppet är totalt 450 miljoner SEK och ordern berör affärsområdena Security and Defence Solutions och Electronic Defence Systems.

Eldlednings- och radarsystemen kommer att integreras med ett ledningssystem från en annan leverantör. Utveckling och leverans kommer att ske under 2012-2017.

Försvars- och säkerhetsbranschens karaktär är sådan att information om kunder och produkter ibland är föremål för sekretessavtal mellan Saab och dess kunder. Av denna anledning kommer ytterligare information om denna order inte att offentliggöras.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter,
+46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 augusti kl. 14:15.