Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får beställning på support och underhåll av Gripen

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning från Försvarets Materielverk, FMV, om support och underhåll av Gripen samt tekniskt systemstöd till Försvarsmakten för år 2013. Beställningen har gjorts inom ramen för ett tidigare tecknat avtal för prestandabaserad support och underhåll. Beställningens totala värde uppgår till cirka 330 MSEK.

Den mottagna beställningen gäller tjänster för 2013 och är ett avrop av optioner inom ramen för ett tidigare tecknat avtal med FVM om prestandabaserad support och underhåll av Gripen. Det avtalet tecknades i juni 2012. Beställningen, dvs. de avropade optionerna, omfattar support- och underhållsverksamhet som är avgörande för att bedriva flygverksamhet med Gripen, exempelvis tekniska publikationer och reparationer. Därtill omfattas beställningen av logistiktjänster samt tekniskt systemstöd för flyg, mark, sjö och ledningssystem.

Arbetet kommer att ske vid Saabs anläggningar i Linköping, Arboga, Järfälla, Göteborg, Växjö och Östersund.

Det ursprungliga support och utvecklingsavtalet med FMV omfattar optioner på ytterligare beställningar till ett maximalt värde av 2 miljarder kronor fram till december 2016. I och med denna beställning har 330 MSEK av tillgängliga optioner avropats.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 november kl. 13.00.