Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får beställning på uppgradering av marint stridsledningssystem för två fregatter till Thailand

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning från thailändska marinen avseende uppgradering av stridsledningssystemet till fregatterna H.T.M.S. Naresuan och H.T.M.S Taksin. Orderbeloppet är totalt cirka 550 miljoner SEK (2520 miljoner Baht).

Beställningen är en fortsättning inom ett pågående program som Saab inledde med den thailändska marinen 2011. Kontraktet omfattar tillägg av ytterligare sikten och kommunikationsutrustning för att komplettera stridsledningssystemet på de två fregatterna.

- Saab stärker ytterligare sin position som leverantör till den thailändska marinen genom uppgraderingen av stridsledningssystemen på de två fregatterna, H.T.M.S. Naresuan and H.T.M.S Taksin. Saab finns nu på marinens tre viktigaste fartyg och med kopplingen till det thailändska flygvapnets Gripen och Erieye kan förmågor och resurser användas effektivare, säger Gunilla Fransson, chef för Saabs affärsområde Security and Defence Solutions.

Saab huvudleverantör till thailändska marinen och åtagandet innebär förutom leverans av egna system även upphandling av tredjepartssystem samt ansvar för integration av alla befintliga och nya system.

Kontraktet löper mellan 2012 och 2015.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter,
+46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 september kl. 13.30.