Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får beställning på vidmakthållande av det flygburna radarsystemet Erieye för Sverige

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning från Försvarets materielverk (FMV) på vidmakthållande av det flygburna radarsystemet Erieye. Orderbeloppet är 125 miljoner kronor.

– Vi är stolta över att FMV ger oss fortsatt förtroende och vi ser fram emot att tillsammans med vår svenska kund fortsätta att utveckla radarsystemet Erieye, säger Micael Johansson, chef för Saabs affärsområde Electronic Defence Systems.

Kontraktet omfattar typservice av Sveriges Erieye-system (Airborne Surveillance and Control, ASC890). Arbetet innebär tekniskt stöd till förbandsverksamhet samt studie- och utvecklingsarbete för ASC890 sensor- och ledningssystem. Arbetet kommer att genomföras under perioden 2012 till 2014.

Erieye utvecklas och produceras huvudsakligen på Saab i Göteborg, men arbete kommer även utföras på andra orter.

Sensor- och ledningssystem möjliggör tillgång till detaljerad lägesbild som kan användas i samband med till exempel gränsövervakning, räddningsoperationer samt bekämpning av terrorism och organiserad brottslighet.

Saabs flygburna spaningsradarsystem Erieye har blivit väl mottaget på marknaden. Det första systemet levererades på flygplanstypen Saab 340 till svenska flygvapnet 1997. Saab 340-systemet har också köpts av Thailand och Förenade Arabemiraten. Radarsystemet har även installerats på Embraer 145 och levererats till Brasilien, Mexico och Grekland. För Pakistan levereras ERIEYE installerat på Saab 2000.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juni kl. 13.30.