Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får order på RBS15 Mk3

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en order på sjömålsroboten RBS15 Mk3 från det tyska partnerföretaget Diehl BGT. Ordern är värd 168 miljoner SEK och omfattar optioner till ett totalt värde av 83 miljoner SEK. Leveranser kommer att ske under perioden 2014 till 2016.

“Ordern på RBS15 Mk3 är viktig för våra långsiktiga samarbeten med partnerföretaget Diehl och för systemets fortsatta utveckling”, säger Tomas Samuelsson, Senior Vice President och affärsområdeschef för Saab Dynamics. “Sett i ett bredare perspektiv är detta ytterligare ett bevis på vår kapacitet att leverera på Saabs långsiktiga strategi att öka försäljningen utanför Sverige.” 

Saabs RBS15 Mk3 är en tung sjömålsrobot med en räckvidd på mer än 200 km och den kompletterande kapaciteten att angripa mål på land. Systemet har tidigare sålts till Tyskland, Polen och Sverige. 

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 augusti kl. 14:00.