Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab förlänger kontrakt med brittiska armén

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab och det brittiska försvarsdepartementet (MoD) har tecknat ett kontrakt på två år avseende förlängning av träningssystemet Deployable Tactical Engagement Simulation (DTES) Managed Service, som används av brittiska armén. Ordern är värd 121 MSEK (£ 11,7 miljoner), och bokfördes under första kvartalet, 2012.

Sedan augusti 2009 har Saab levererat en Managed Service för den brittiska arméns taktiska övningar. Tjänsten omfattar heltäckande teknisk och operativ support för militära förband som övar i Kenyas krävande terräng.

– Vi ser kontraktsförlängningen som ett bevis på det starka partnerskapet mellan Saab och den brittiska armén och ett förnyande av vårt engagemang som pålitlig leverantör av helhetslösningar av träning till en förstklassig militär kund. Saabs team i Kenya har goda förutsättningar att fortsätta stärka vår position, och vi ser fram mot ett långt och framgångsrikt samarbete med den brittiska armén, säger Henrik Höjer, chef Training & Simulation inom Saabs affärsområde Security and Defence Solutions.

Under de senaste tre åren av kontraktet har Saab stöttat fler än 20 övningar, inklusive en övning där hela systemet med tillhörande personal omgrupperades till Salisbury Plain i England för att delta i arméns MST (Mission Specific Training).

Saab tillhandahåller också livesimuleringar för det brittiska försvarsdepartementets utbildning i Afghanistan, Kanada, Tyskland och på de Brittiska öarna.

Det förlängda kontraktet omfattar nya och förbättrade funktioner, till exempel simulerad sjukvårdsbehandling, förbättrad utrustning för utvärdering och instrument för feedback till soldaten (Engagement Feedback Devices).

Tidigare i år fick Saab ett förlängningskontrakt från brittiska armén gällande Collective Counter-IED Training (CCT). Det kontraktet innebär att soldater på ett framgångsrikt sätt kan träna sig i att hitta och oskadliggöra hemmagjorda sprängmedel. En träning som bidrar till att rädda liv. Det kontraktet kommunicerades den 16 mars.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april kl. 10.00.

Downloads