Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab förvärvar Medav

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har förvärvat 100 procent av det tyska företaget Medav, specialiserat på applikationer för signalhantering, kartläggning av kommunikationsmönster och informationsteknologi, för omkring MEUR 27 (omkring MSEK 229). Förvärvet stärker Saabs produktportfölj inom radioövervakning och intelligence fusion systems.

Medav är en ledande leverantör av signalhantering och elektroniska kommunikationssystem. Förvärvet flyttar fram Saabs position inom radioövervakning och intelligence fusion systems och stärker den globala så väl som den europeiska marknadspositionen. Förvärvet ger en plattform för tillväxt där Saab kan kombinera kunskaper inom systemvetenskap, design och integration. Medavs kunder och partners kommer att dra nytta av Saabs övergripande produktportfölj och globala supportfunktioner.

Medav fortsätter sin verksamhet i Tyskland som ett helägt dotterbolag inom Saabkoncernen.

Åtagandet uppgår till omkring MEUR 27 (omkring MSEK 229). Utöver detta har parterna kommit överens om en möjlig tilläggsköpeskilling på maximalt MEUR 7 (omkring MSEK 59,5). Saab använder befintliga medel för att finansiera förvärvet.

- Det här förvärvet stärker vår position på det strategiskt viktiga området radioövervakning och intelligence fusion systems. Medav har kompletterande produkterbjudanden och är väl positionerade på flera viktiga marknader. Genom att kombinera våra produktportföljer erhåller vi en starkare position och breddar vårt marknadserbjudande, säger Håkan Buskhe, vd och koncernchef, Saab AB.

- Saab och Medav har ett kombinerat erbjudande som gör oss starka på marknaden för avancerad signalspaning och elektronisk kommunikation. Den kombinerade ingenjörskunskapen inom de båda bolagen gör oss mycket konkurrenskraftiga på en allt tuffare internationell marknad, säger Dr Hans-Joachim Kolb, vd och grundare av Medav GmbH.

Medav har en 30-årig historia inom produkter och system för digital signalhanteringsteknologi. Arbetsstyrkan består av 75 högkvalificerade medarbetare som erbjuder tjänster till en global kundbas på mer än 50  företag i mer än 15 länder i Asien, mellanöstern, Europa och Sydamerika. Företagets estimerade intäkter är omkring MEUR 21,9 (omkring MSEK 186) för räkenskapsåret som slutar december 2012.

Transaktionen väntar fortfarande på godkännande från, bland andra, konkurrensmyndigheter i Tyskland och avslut väntas under det fjärde kvartalet 2012.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Investor Relations, Ann-Sofi Jönsson, +46 (0) 734 187 214, ann-sofi.jonsson@saabgroup.com

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/Twitter

www.saabgroup.com/YouTube

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 oktober kl. 07.30.