Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab ingår avtal med Pipavav Offshore and Defence Engineering Ltd om investering

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har idag ingått avtal med Pipavav Offshore and Defence Engineering Ltd (Pipavav), Indien, om en investering i bolaget på MSEK 250. Investeringen görs i aktier som kommer ges ut via en riktad nyemission, vilken är avhängig godkännande av en extra bolagsstämma, arrangerad av Pipavav under fjärde kvartalet 2012. Saab kommer efter investeringen äga cirka 3,5 procent av kapitalet och rösterna i Pipavav.

Stockholm, 1 november, 2012 – Den 24 augusti i år meddelade Saab att man ingått ett Memorandum of Understanding (MOU) gällande en strategisk investering i det indiska företaget Pipavav. Samtidigt skrev de båda företagen under en Technical Partnership Agreement (TPA), vilket var en fortsättning av pågående samarbeten mellan företagen och omfattade detaljer om formatet för fortsatta relationer och relevanta projekt. Idag undertecknades ett avtal gällande den strategiska investeringen om cirka MSEK 250. Investeringen görs i aktier som kommer ges ut via en nyemission riktad till Saab. Investeringen beräknas slutföras inom de kommande tre månaderna under förutsättning att den godkänns av Pipavavs bolagsstämma och myndigheter. Saab kommer efter investeringen äga cirka 3,5 procent av kapitalet och rösterna i Pipavav.

Pipavav är idag en av Indiens starkaste privata aktörer i den marina sektorn och har ambitionen att också växa inom andra försvarsområden. Samarbetet erbjuder Saab ett starkt partnerskap och en bra plattform för affärer på den indiska marknaden.

De två företagen bildade tidigare den gemensamma gruppen Combat System Engineering, som analyserar design och arkitektur för marina stridssystem. Företagen undersöker även nästa generations ledningssystem för den indiska marinen och kustbevakningen.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Investor Relations, Ann-Sofi Jönsson, +46 (0) 734 187 214, ann-sofi.jonsson@saabgroup.com

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/Twitter

www.saabgroup.com/YouTube

Ovanstående information är sådan som Saab AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 november kl 14.00.