Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab integrerar övervakningssystem till Piaggio Aero Industries

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat ett ramavtal med italienska Piaggio Aero Industries. Inom ramavtalet har Saab fått en initial beställning om leverans och integration av övervakningssystem i Piaggio Aeros nya övervakningsflygplan. Beställningens värde uppgår till cirka 135 miljoner kronor (15,5M€).

Det nya flygplanet, Piaggio Aero MPA (Mulitrole Patrol Aircraft), är ett multifunktionellt övervakningsflygplan som kan användas för luftburen patrullering till havs, längs kuster och över land.

Inom det tecknade ramavtalet har Saab fått en beställning om leverans och integration av övervakningssystemet MPA Mission System. Beställningen omfattar två flygplan och innebär att Saab ska integrera ett paket av avancerad övervakningsutrustning bestående av sensorer, radar, IR-kamera och ett sensor- och kommunikationssystem för dataanalys och lagring.

– Saab har många års erfarenheter av att integrera övervakningssystem på såväl egna som andras plattformar och flygplanstyper. Denna beställning bekräftar vår förmåga att leverera marknadsledande och högpresterande övervakningssystem på mycket kort tid i kombination med en konkurrenskraftig prissättning som passar marknadssegmentet, säger Lars-Erik Wige, affärsområdeschef på Support and Services på Saab.

Leveranser kommer att ske under perioden 2012 till 2015.

Ramavtalet syftar till att reglera relationen parterna emellan och villkor för kommande beställningar. 

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Informationen lämnades för offentliggörande den 27 december kl. 07.30.