Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab kommenterar regeringens aviserade satsning på nästa generation av Gripen

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab välkomnar den svenska regeringens besked om att de ingått partnerskap med Schweiz om anskaffning av nästa generations Gripen. Dessutom föreslår de att Sverige anskaffar 40-60 av nästa generations Gripen. Detta informerar regeringen idag om i ett pressmeddelande på regeringen.se.

Det är ett viktigt steg i utvecklingen av det framtida svenska försvaret. Gripen är ett modernt stridsflygssystem som genom användande av den senaste teknologin kan genomföra omfattande strids- och spaningsuppdrag. Gripen är designad för att möta kraven på existerande och framtida hot och samtidigt hålla låga driftskostnader jämfört med konkurrenterna.

Den svenska regeringens besked idag är en avisering inför budgetpropositionen som presenteras den 20 september. Senare i år kommer förslaget behandlas av riksdagen.

Saab har lämnat en offert till svenska staten på nästa generations Gripen. Ännu har inte något avtal slutits, men Saab ser fram mot de samtal som ska leda fram till ett avtal och order av Gripen.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter,
+46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 Augusti 2012 kl. 16.00.