Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab levererar elektronik till norska stridsfordon av typen CV90

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat ett fyraårigt avtal med BAE Systems i Örnsköldsvik. I avtalet, som omfattar 2013-2016, ingår leverans av fordonselektronik till 144 norska stridsfordon av typen CV90. Avtalet har en ordersumma på 131 miljoner kronor.

BAE Systems i Örnsköldsvik har fått en beställning av det norska försvaret att utföra ett uppgraderingsprogram av det norska stridsfordonet CV90.

BAE Systems har i sin tur tecknat avtal med Saab om leveranser av fordonselektronik för presentation av fordons-, lednings- och sensorinformation. Leveranserna omfattar bland annat datornätverk och operatörsdisplayer samt digitalt videosystem med kameror.

”Saab förser de norska CV90-fordonen med den senaste tekniken och bidrar till att öka och förbättra skyddet för soldater i fält. Den här beställningen befäster vår ställning som en av de främsta leverantörerna av unika systemlösningar och fordonselektronik till militära stridsfordon. Vi har fått förnyat förtroende från BAE Systems som en pålitlig och långsiktig leverantör”, säger Lars-Erik Wige, chef för Saabs affärsområde Support and Services.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/Twitter

www.saabgroup.com/YouTube

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 juni kl. 09.00.