Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab levererar säkerhetsteknologi till Nya Zeeland

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har erhållit en order från SecureFuture för att tillhandahålla säkerhetssystemen till ett nytt fängelse i Wiri, södra Auckland i Nya Zeeland. Ordern uppgår till en summa på SEK 290 miljoner.

”Vi är stolta att SecureFuture har valt ut oss som leverantör av säkerhetssystemen till det nya fängelset i Wiri, Nya Zeeland. Vi är glada att kunna följa upp framgången med Queenslands Correctional Facility nära Gatton i Australien”, säger Gunilla Fransson, Head of Business Area Security and Defence Solutions.

Saabs kontrakt omfattar design, konstruktion och skötsel av säkerhetssystemen i Wiri. Omkring en tredjedel av kontraktsvärdet gäller design och konstruktion som kommer att ske mellan åren 2012 och 2015. Det återstående kontraktsvärdet hänförs till de 25 efterföljande årens arbete med systemskötsel.

“Det var den höga nivån av integration och garantin om full kontroll över alla aspekter av anläggningen som övertygade SecureFuture-koncernen om Saabs förmåga att möta de efterfrågade säkerhetskraven och servicekvaliteten”, säger Dean Rosenfield, Director of Saab SDS New Zealand.

SecureFuture består av Fletcher Construction, som kommer att utforma och bygga fängelset, Serco, som kommer att sköta det, Spotless Facility Services, ansvariga för underhåll, tillsammans med investerarna John Laing och The Accident Compensation Corporation.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

Mark Proctor, Marketing Manager, Saab Technologies, Australia, +61 0 413 893 446

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 september kl. 16:30.