Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab moderniserar det svenska väderradarnätet

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat ett sexårigt kontrakt med Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) och Försvarets Materielverk (FMV) för perioden 2012-2017. I kontraktet ingår modernisering av Sveriges samtliga tolv väderradarstationer och ordervärdet inklusive optioner uppskattas till 100 MSEK.

Kontraktet innebär att Saab ska modernisera samtliga tolv svenska väderradarstationer till den nya tekniken Dual Polarised Doppler. Den nya tekniken innebär ökade möjligheter till klassificering av nederbörd, det vill säga vilken typ av nederbörd som förväntas komma. 

- Vi uppdaterar det svenska väderradarnätet med den senaste teknologin och säkrar på så sätt driften av systemet många år framöver. Vi är stolta över att ha vunnit den här affären och den bekräftar vår unika kompetens inom radarområdet, både civilt och militärt, säger Lars-Erik Wige, affärsområdeschef för Support and Services på Saab.

Bakom beställningen står organisationen SWERAD som är en samverkan mellan SMHI, FMV och Försvarsmakten och som tillkom i början av 80-talet för att säkra driften av det svenska väderradarnätet. Kontraktet gäller i sex år (2012-2017) med optioner över ytterligare tre år. Avtalet vinner laga kraft efter en 10 dagars överklagansperiod.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 maj kl. 14.00.

Downloads