Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab ökar ägandet i HITT till 71%

Detta är ett pressmeddelande från Saab AB (”Saab”), i enlighet med bestämmelserna i den nederländska lagen om offentliga uppköpserbjudanden (Besluit Openbare Biedingen Wft) med anledning av Saab AB:s offentliga erbjudande avseende samtliga aktier i HITT N.V. (”HITT”) enligt den av Saab offentliggjorda erbjudandehandlingen den 6 augusti 2012 (”Erbjudandehandlingen”) . Detta offentliggörande utgör inte ett erbjudande att sälja eller köpa eller en anmodan att köpa eller sälja några värdepapper och det ska inte heller genomföras några köp eller försäljningar i något land där ett sådant erbjudande eller en sådan anmodan skulle strida mot gällande lag om inte erforderliga registrerings- eller andra åtgärder vidtagits enligt reglerna i sådant land. Ett erbjudande görs endast genom Erbjudandehandlingen. Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras, spridas eller sändas till eller inom Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada eller Japan.

Uppdatering angående Saabs rekommenderade budpliktserbjudande för HITT. Saab har ingått ett avtal om att förvärva aktier från ett antal större aktieägare och har också förvärvat aktier i marknaden. Genom dessa förvärv ökar Saabs ägande i HITT från 53% till 71% av de utestående aktierna och rösterna

Linköping den 30 augusti 2012 – Saab meddelar att bolaget nu kontrollerar 68% av samtliga aktier i HITT (inklusive av HITT återköpta aktier) och 71% av samtliga utestående aktier och röster i HITT.

Saab har träffat avtal om att förvärva 671 347 aktier från ett antal större aktieägare för 7,00 euro per aktie och har förvärvat 135 381 aktier i marknaden (totalt motsvarande 18% av de utestående aktierna och rösterna i HITT). Genom detta ökar Saab sitt ägande i HITT från 53% till 71% av utestående aktier och 68% av samtliga utgivna aktier (inklusive av HITT återköpta aktier). Saab har träffat överenskommelser med respektive säljare avseende rösträtten för de överlåtna aktierna, vilka ger Saab rösträtten från och med idag.

Saab har, som tidigare meddelats den 27 augusti 2012, förvärvat majoriteten av aktierna i HITT från majoritetsägaren Hitt Holding B.V. och därmed omvandlat sitt villkorade Erbjudande till ett ovillkorat, höjt, budpliktserbjudande om 7,00 euro per aktie.

Ytterligare information

För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till Erbjudandehandlingen som är tillgänglig via www.saabgroup.com och www.hitt.nl. HITT:s aktieägare rekommenderas att granska Erbjudandehandlingen i detalj och att söka oberoende rådgivning vid behov för att göra en välgrundad bedömning avseende innehållet i Erbjudandehandlingen och Erbjudandet.

För ytterligare information, var vänlig kontakta 

Saab 
Saabs presscenter  Tel: +46 (0)734 180 018  E-post: presscentre@saabgroup.comInvesterarrelationerAnn-Sofi Jönsson Tel: +46 (0) 734 180 018

Ovanstående information är sådan som Saab AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 augusti, kl. 20:00.

Om Saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Forward-looking statements and restrictions

This press release may include "forward-looking statements" and language indicating trends, such as "anticipated" and "expected." Although Saab believes that the assumptions upon which their respective financial information and their respective forward-looking statements are based are reasonable, it can give no assurance that these assumptions will prove to be correct.

The Offer has been made with due observance of such statements, conditions and restrictions as are included in the Offer Document.

The Offer has not been made, and the Shares will not be accepted for purchase from or on behalf of any Shareholder, in any jurisdiction in which the making of the Offer or acceptance thereof would not be in compliance with the securities or other laws or regulations of such jurisdiction or would require any registration, approval or filing with any regulatory authority not expressly contemplated by the terms of the Offer Document. Persons obtaining the Offer Document are required to take due note and observe all such restrictions and obtain any necessary authorisations, approvals or consents (to the extent applicable). Outside of theNetherlands, no actions have been taken (nor will actions be taken) to make the Offer possible in any jurisdiction where such actions would be required. In addition, the Offer Document has not been filed with nor recognised by the authorities of any jurisdiction other than theNetherlands. Saab, nor any of its advisers assumes any responsibility for any violation by any person of any of these restrictions. Any person (including, without limitation, custodians, nominees and trustees) who forwards or intends to forward the Offer Document or any related document to any jurisdiction outside theNetherlandsshould carefully read Sections 1 and 2 of the Offer Document (Restrictions and Important Information) before taking any action. The release, publication or distribution of the Offer Document in jurisdictions other than theNetherlandsmay be restricted by law and therefore persons into whose possession the Offer Document comes should inform themselves about and observe such restrictions. Any failure to comply with any such restrictions may constitute a violation of the law of any such jurisdiction.