Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab ökar ägandet i HITT till 77%

Detta är ett pressmeddelande från Saab AB (”Saab”), i enlighet med bestämmelserna i den nederländska lagen om offentliga uppköpserbjudanden (Besluit Openbare Biedingen Wft) med anledning av Saab AB:s offentliga erbjudande avseende samtliga aktier i HITT N.V. (”HITT”) enligt den av Saab offentliggjorda erbjudandehandlingen den 6 augusti 2012 (”Erbjudandehandlingen”) . Detta offentliggörande utgör inte ett erbjudande att sälja eller köpa eller en anmodan att köpa eller sälja några värdepapper och det ska inte heller genomföras några köp eller försäljningar i något land där ett sådant erbjudande eller en sådan anmodan skulle strida mot gällande lag om inte erforderliga registrerings- eller andra åtgärder vidtagits enligt reglerna i sådant land. Ett erbjudande görs endast genom Erbjudandehandlingen. Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras, spridas eller sändas till eller inom Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada eller Japan.

Uppdatering angående Saabs rekommenderade budpliktserbjudande för HITT. Saab har ingått ett avtal om att förvärva aktier från ytterligare en större aktieägare och har också förvärvat ytterligare aktier i marknaden. Genom dessa förvärv ökar Saabs ägande i HITT från 71% till 77% av de utestående aktierna och rösterna

Linköping den 3 september 2012 – Saab meddelar att bolaget nu kontrollerar 74% av samtliga aktier i HITT (inklusive av HITT återköpta aktier) och 77% av samtliga utestående aktier och röster i HITT.

Uttryck som inte definieras häri skall ha den betydelse som framgår av Erbjudandehandlingen.

Saab har träffat avtal om att förvärva 238 500 aktier från en större aktieägare för 7,00 euro per aktie och har den 3 september 2012 förvärvat ytterligare 2 867 aktier i marknaden (totalt motsvarande 5,4% av de utestående aktierna och rösterna i HITT). Genom detta ökar Saab sitt ägande i HITT från 71% till 77% av utestående aktier och 74% av samtliga utgivna aktier (inklusive av HITT återköpta aktier). Saab har träffat en överenskommelse med säljaren avseende rösträtten för de överlåtna aktierna, vilket ger Saab rösträtten från och med idag.

Saab har, som tidigare meddelats den 27 augusti 2012, förvärvat majoriteten av aktierna i HITT från majoritetsägaren Hitt Holding B.V. och därmed omvandlat sitt villkorade Erbjudande till ett ovillkorat, höjt, budpliktserbjudande om 7,00 euro per aktie. Dessutom har Saab, som meddelades den 30 augusti 2012, förvärvat ytterligare 18% av de utestående aktierna och rösterna i HITT genom förvärvsavtal med större aktieägare och genom förvärv av aktier i marknaden.

Om Saab, på Likviddagen eller i förekommande fall, efter Efterföljande Anmälningsperiod, tillsammans med sina närstående innehar 95% eller mer av aktiekapitalet (geplaatst kapitaal) i den mening som avses i artiklarna 2:359c av DCC, skall Saab förvärva resterande Aktier som inte inlämnats genom ett tvångsinlösensförfarande (uitkoopprocedure) i enlighet med artikel 2:92a i DCC eller genom ett utköpsförfarande i enlighet med artikel 2:359c av DCC (vardera ett "Utköp"). I händelse av att Saab inte kan initiera ett Utköp, kan Saab välja att genomföra ett förvärv av HITT:s hela verksamhet eller genomföra övriga verksamhetsomstruktureringar. Utköp och försäljning av HITT:s hela verksamhet till Saab har redan godkänts av ledning och styrelse, och övriga verksamhetsomstruktureringar kan genomföras genom att Budgivaren kräver godkännande av HITT:s Superior Board (där de oberoende medlemmarna innehar en utslagsröst).

Ytterligare information

För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till Erbjudandehandlingen som är tillgänglig via www.saabgroup.com och www.hitt.nl. HITT:s aktieägare rekommenderas att granska Erbjudandehandlingen i detalj och att söka oberoende rådgivning vid behov för att göra en välgrundad bedömning avseende innehållet i Erbjudandehandlingen och Erbjudandet.

För ytterligare information, var vänlig kontakta 

Saabs presscenter, Tel: +46 (0)734 180 018 

Investerarrelationer, Ann-Sofi Jönsson, Tel: +46 (0) 734 180 018

Ovanstående information är sådan som Saab AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 september, kl. 07.30.

Om Saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Forward-looking statements and restrictions

This press release may include "forward-looking statements" and language indicating trends, such as "anticipated" and "expected." Although Saab believes that the assumptions upon which their respective financial information and their respective forward-looking statements are based are reasonable, it can give no assurance that these assumptions will prove to be correct.

The Offer has been made with due observance of such statements, conditions and restrictions as are included in the Offer Document.

The Offer has not been made, and the Shares will not be accepted for purchase from or on behalf of any Shareholder, in any jurisdiction in which the making of the Offer or acceptance thereof would not be in compliance with the securities or other laws or regulations of such jurisdiction or would require any registration, approval or filing with any regulatory authority not expressly contemplated by the terms of the Offer Document. Persons obtaining the Offer Document are required to take due note and observe all such restrictions and obtain any necessary authorisations, approvals or consents (to the extent applicable). Outside of the Netherlands, no actions have been taken (nor will actions be taken) to make the Offer possible in any jurisdiction where such actions would be required. In addition, the Offer Document has not been filed with nor recognised by the authorities of any jurisdiction other than the Netherlands. Saab, nor any of its advisers assumes any responsibility for any violation by any person of any of these restrictions. Any person (including, without limitation, custodians, nominees and trustees) who forwards or intends to forward the Offer Document or any related document to any jurisdiction outside the Netherlands should carefully read Sections 1 and 2 of the Offer Document (Restrictions and Important Information) before taking any action. The release, publication or distribution of the Offer Document in jurisdictions other than the Netherlands may be restricted by law and therefore persons into whose possession the Offer Document comes should inform themselves about and observe such restrictions. Any failure to comply with any such restrictions may constitute a violation of the law of any such jurisdiction.