Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab stärker positionen i Indien

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har skrivit under ett MOU (Memorandum of Understanding) gällande en strategisk investering i det indiska företaget Pipavav Defence and Offshore Engineering Co Ltd. Samtidigt har de båda företagen skrivit under en Technical Partnership Agreement (TPA). TPA:n är en fortsättning av pågående samarbeten mellan företagen och omfattar detaljer om formatet för fortsatta relationer och relevanta projekt.

Dessa överenskommelser är ett steg i Saabs strategi att öka närvaron på en viktig och stor marknad och erbjuder affärsmöjligheter för flera delar av organisationen.

MOU:et innefattar en investering av Saab på ungefär MSEK 250 under de kommande månaderna genom en lämplig struktur, under förutsättning att alla erforderliga godkännanden erhålls.

”Saab har en långsiktig strategi att växa i Indien och denna nya överenskommelse är ett steg i den riktningen,” säger Håkan Buskhe, vd och koncernchef på Saab.

Pipavav är idag en av Indiens starkaste privata aktörer i den marina sektorn och har ambitionen att också växa inom andra försvarsområden. De passar därför väl in i Saabs produktportfölj.

“Den här överenskommelsen kan skapa nya affärer inom Saabs marina erbjudande och vi välkomnar de möjligheter detta innebär för att vidareutveckla vårt erbjudande till den globala marknaden,” säger Jan Widerström på Saab.

De två företagen bildade tidigare den gemensamma gruppen Combat System Engineering, som analyserar design och arkitektur för marina stridssystem. Företagen undersöker även nästa generations ledningssystem för den indiska marinen och kustbevakningen.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/Twitter
www.saabgroup.com/YouTube

Ovanstående information är sådan som Saab AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 augusti kl. 08:30.

Downloads